اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 عقرب , 1397

چرامقامات و دیپلوماتان افغان در پاکستان مصئونیت ندارند

کابل باختر/7/ عقرب
ناپدیدشدن معاون والی کنر ازشهر پشاورنگرانی ها را درخصوص عدم مصئونیت مقامات و دیپلوماتان افغان درپاکستان بیشتر ساخته است.
گزارشگرآژانس باختر مینگارد: قاضی محمد نبی احمدی معاون والی کنر دو روز قبل ازشهر پشاور ربوده شد و تاکنون ازسرنوشت او اطلاعی دردست نیست، معاون والی کنر غرض تداوی به پشاور رفته بود.
سفارت افغانستان دراسلام آباد میگوید که ازطریق خانواده قاضی احمدی از ناپدید شدن او آگاه شده اند.
زردشت شمس معاون سفیر افغانستان دراسلام آباد گفته است که این مساله را با مقامات وزارت خارجه پاکستان درمیان گذاشته اند.
ناپدیدشدن معاون والی کنر نگرانی ها را درخصوص چگونگی حفظ جان مقامات و دیپلوماتان افغان بیشتر ساخته است ، زیرا این مساله واقعه اول نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد که واقعه اخیر هم باشد.
سید فضل الله واحدی که قبلاً به عنوان والی درولایت های کنر و هرات خدمت کرده است از شهر اسلام آباد پاکستان آنهم از یک محل مصئون و مطمین درحالیکه خانواده اش همراهش بود ربوده شد و چند روز  طولانی را نیز با آدم ربایان سپری کرد، سرانجام آزاد شد.
مگر تاکنون معلوم نگردید که وی به چه دلیل ربوده شده بود و در چه معامله یا برنامه آزاد گردید.
عبدالخالق فراهی نامزد سفیر افغانستان دراسلام آباد زمانیکه تصدی قنسلگری افغانستان را در پشاور به عهده داشت درزمان ریاست جمهوری حامدکرزی ازمصئون ترین محل در پشاور از ساحه حیات آباد ربوده شد  و چند ماه را درچنگ آدم ربایان که وابسته به گروه های تروریستی بودند سپری کرد .
اخبار تائید ناشده میرساند که وی دربدل پرداخت پول از سوی حکومت آن وقت افغانستان آزادشد.
مشکل مقامات دیپلوماتان افغان درپاکستان دراینجا خلاصه نمیشود.
درحوت سال 1393 چهار دیپلومات افغان شامل عبدالحمید واحدی سکرترسوم سفارت افغانستان دراسلام آباد ،غلام سخی اعظمی مسوول ترانسپورت ، داکتر الوزی مسوول مهاجرین و نورمحمد حقجو کارمند قنسلگری افغانستان درپشاور ازسوی پولیس پاکستان لت و کوب شدند.
همچنان قتل یک مسوول محلی ولایت زابل درشهر کویته ، قتل عبده عضو قنسلگری افغانستان درکراچی و وقایع دیگر … نمایانگر آن است که مقامات و دیپلوماتان افغان درسرتاسر پاکستان مصئونیت ندارند.
شماری از آگاهان سیاسی وروابط بین المللی میگویندکه وقوع همچو وقایع درپاکستان نشان میدهد که پاکستان کشور یست که در آن قانون و قانون مداری سخت شکننده بوده و معیارها و کنوانسیون های بین المللی کمتر رعایت میگردد.
کارشناسان نظامی میگویند که به احتمال قوی همچو برنامه ها از سوی ادارات استخباراتی و امنیتی پاکستان سازماندهی میشود تا از گشت و گذار و فعالیت دیپلوماتان افغان جلوگیری کنند و درروند کاری آنان اخلال وارد نمایند و یا هم برنامه های استخباراتی خود را تحمیل کنند.
این آگاهان از دولت افغانستان میخواهند که چگونگی مصئونیت و امنیت مقامات ، دیپلوماتان و نهادهای دیپلوماتیک کشور را درپاکستان جدی گرفته و پاکستان را وا داربه رعایت معیار های بین المللی سازد.
ختم / تحلیل سیاسی

مشاهده در منبع اصلی