اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

دیشب کابل شاهد تکان های زلزله بود

کابل باختر 7 عقرب
کابل به ساعت 10 دیشب شاهد چند تکان پیهم زلزله بود.
به گفته اداره زلزله شناسی امریکا مرکز اصلی تکان دیشب در کوه های هندوکش در مرکز افغانستان بود.
مقیاس این زلزله پنج اعشاریه هفت درجه ریکتر تخمین شده است که شمال غرب افغانستان و برخی مناطق پاکستان را لرزانده است.
تا هنوز  خسارات مالی و جانی ناشی از این زلزله ارائه نشده است.
باید گفت که آخرین زلزله خسارات مالی و جانی هنگفتی در پی داشت.
این زلزله به مقیاس 5/7 درجه ریکتر بود که ولسوالی کران و منجان بدخشان را متضرر ساخت.  ختم/ ماری

مشاهده در منبع اصلی