اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

نامه ای به طالبان

شما اگر می‌ خواهید باقی بمانید باید دولت را بسازید و سپس برای رسیدن به آن برزمید. شما هر سربازی را که می‌ کشید بر روی خود شلیک می‌ کنید، هر پلی را که ویران می‌ کنید کمر خود را می‌ شکنید. هر انتحار میلیون‌ ها بار نفرین بر شما بر پا می‌ کند. وقتی دولت را از بین ببرید، شما کی هستید و برای رسیدن به چه مبارزه می‌ کنید؟ برای رسیدن دولتی که خود ویران می‌ کنید. این دولت مال کرزی، غنی و عبدالله نیست. این دولت از همه ماست.

ببینید داعش در کمین شما و دولت نشسته است. پس در پهلوی این همه جنگ‌ ها یک هدف مشترک برای دشمنان هر دوی‌ تان خلق کرده‌ اید. هر قدری‌ که به دولت صدمه می‌ رسانید دسته‌ گلی را برای داعش آب داده‌ اید.

آیا شما می‌ دانید که به نفع ابر قدرت‌ ها می‌ جنگید. هر شلیک شما بر هم میهن بی‌ گناه ما حضور خارجیان و تاثیر گذاری آنها را بیشتر می‌ سازد. استراتژی ابر قدرت‌ ها با حضور فعال شما گسترده‌ تر می‌ شود. در واقع شما همگرایی استراتژیک با دشمنان تان دارید

آیا شما واقعا باور دارید که جنگیدن از مرزهای پاکستان جنگ مشروع است؟ این جنگ، هیچ ربطی با پیام‌ های شما که ترویج اسلام است ندارد. در عقب این جنگ «فکر کلانی» نهفته است. شما فقط هیزم سوخت این جنگ هستید.

این جنگ پیروزی ندارد. پیروز اصلی میدان شیخ‌ های عرب هستند. شما را تا آخرین فرزند تان می‌ کشنند و خود در فاحشه‌ خانه‌ های دبی، بیروت و استانبل دختران زیبای عرب را می‌ رقصانند و بر مرده‌ هایتان ریشخند می‌ زنند. آن‌ها برابر 180 میلیارد دالر از دشمن اصلی شما سلاح خریده اند و برای شما می‌ فرستند تا مساجد، مکاتب حسین، علی، سباوون و جمشید را تیرباران کنید.

این جنگ، جنگ من و تو نیست. این جنگ تمدن‌ ها است. در تمدنی که من و تو شامل هستیم، لغزش درآورده‌ اند. می‌ دانی که تو سنگ‌ های این تهداب را برون کشیده و در دریای تمدن‌های هژمونیست می‌ ریزی!

حالا دلت این را بخوان و تصمیم بگیر. این جنگ همه ما را نابود خواهد کرد. ما در موتر های رینجر که به شما و به دولت اهدا شده‌است، برای مرده‌ های خود گورستان می‌ پالیم و خون ما یک‌ جا در همین میهن ریخته می‌ شود. اما منابعی‌ که این رینجرها را تمویل می‌ کنند، یکی است.

ملک ستیز

مشاهده در منبع اصلی