اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

برگزاری سمپوزیم توانمند سازی زنان در زون جنوب غرب کشور

دومین و سومین روز سمپوزیم توانمند سازی زنان ولایات (کندهار، زابل، هلمند و ارزگان) با حضور سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، زلمی ویسا والی ولایت کندهار، مشاور بانوی اول کشور، رؤسای امور زنان مرکز و ولایات های مذکور و فعالین زن در هوتل قصر پاریس شهر کندهار دایر گردید.
سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان که مدیریت سمپوزیم توانمند سازی زنان را به عهده داشت، گفت:” بسیاری از پیشنهادات شما در قطعنامه گنجانیده شده است یکی از اهداف ما تهیه پالیسی های تطبیقی به اساس نیازمندی های زنان در ولایات و ایجاد شبکه ها بخاطر بررسی وضعیت زنان، تهیه پالیسی حق ملکیت و میراث زنان و اجراآت آن توسط وزارت امور زنان است.”
معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان افزود؛ این اولین و آخرین بار ما نیست که در ولایت کندهار بخصوص زون جنوب غرب، جهت تدویر این سمپوزیم آمده باشیم، ما همیشه در این ولایات (کندهار، هلمند، زابل و ارزگان) سفر میداشته باشیم تا باشد جهت خشکانیدن ریشه مشکلات زنان به حیث مسوولین دولتی گام مؤثری را برداشته باشیم و این سفرها و تدویر این چنین سمپوزیم ها برای زنان این ولایات مفید واقع شود.
وی گفت که قبلاً سمپوزیم ها در مرکز و زون های کشور، با حمایت مالی همکاران بین المللی تدویر می شد. اکنون این سمپوزیم با تلاش های خستگی ناپذیر کارمندان مرکزی وزارت و ریاست امور زنان ولایت کندهار تدویر گردیده و به موفقیت به پایان رسید.
تورن جنرال زلمی ویسا والی ولایت کندهار در این مراسم گفت: این سمپوزیم اولین گامیست که وزارت امور زنان در قبال توانمند سازی زنان در زون جنوب غرب کشور برداشته است و ما مردم ولایت کندهار حمایت و پیشتیبانی خود را از این کار وزارت امور زنان اعلان می داریم.”
والی ولایت کندهار افزود: در طول تاریخ حقوق زنان در کشور بخصوص زون جنوب غرب پایمال بوده و این حرکت وزارت امور زنان (سمپوزیم)، یک مژده بسا بزرگی برای زنان این ولایات بوده  و قابل ستودنیست.
قابل تذکر است که در این سمپوزیم برای والی ولایت، مسوولین امنیتی این ولایت، کارمندان ریاست امور زنان ولایت کندهار، اعضای پنل و زنان که برای بهبود وضعیت، حقوق و توانمند سازی زنان کار و فعالیت نموده اند، از سوی هیأت رهبری وزارت امور زنان لوح تقدیر افتخاری دریافت نمودند.

مشاهده در منبع اصلی