اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

رئیس جمهور: انتخابات فدراسیون فوتبال بدون دخالت گروه‌ها برگزار شود

رئیس جمهور غنی از دخالت افراد و گروه‌ها در انتخابات فدراسیون فوتبال انتقاد کرد و گفته است که انتخابات این فدراسیون بدون دخالت باید برگزار شود.

مشاهده در منبع اصلی