اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

شش آدم‌ربا در هرات از ۱۵ تا ۲۰سال زندان محکوم شدند

یک گروه هفت نفری از آدم ربایان در محکمه علنی دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه شهری هرات از 15 تا 20 سال زندان محکوم شده اند.

مشاهده در منبع اصلی