اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

دو صد معتاد مواد مخدر پس از تداوی در کابل مرخص شدند

دو صد تن معتاد مواد مخدر پس از تداوی از مرکز تداوی معتادین ابن سینا در کابل خارج شدند.
شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضای وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت، این (۲۰۰) تن که در وضعیتی خیلی بدی به مرکز تدواوی معتاین ابن سینا آورده شده بودند، پس از سه ماه تداوی مواد مخدر را ترک کرده و به خانه‎های شان برگشتند.
او افزود:
" معتادین پس از تداوی سه ماهه به روز سه شنبه از مرکز تداوی معتادین ابن سینا خارج شدند و به جای آنان دو تن معتاد دیگر از نقاط مختلف شهر کابل جماوری و به این مرکز معرفی شدند."
در همین حال وزارت صحت عامه دو صد تن معتاد دیگر را به همکاری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت امور داخله از زیر پل سوخته کابل جماوری و به این شفاخانه معرفی کردند.

مشاهده در منبع اصلی