اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

ناتو سقوط هلیکوپترش در افغانستان را تأیید کرد

مشاهده در منبع اصلی