اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 جوزا , 1397

زنان بغلان مرکزی شیوه های مواظبت از باغچه های سبز را فرا گرفتند

پلخمری 6 عقرب
کارگاه شش روزه مواطبت ازباغچه های خانگی برای بانوان در ولسوالی بغلان مرکزی پایان یافت.
به گزارش خبر نگار محلی اژانس باختر این کارگاه  که به همت ریاست زراعت بغلان راه اندازی شده بود بیش از یکصد زن از مناطق ولسوالی بغلان مرکزی نحوه آبیاری قطره یی، احداث باغچه های خانگی، پروسس مواد غذایی ، احداث خانه های سبز ومبارزه با آفات باغچه های سبز وروش جدید زراعتی را فرا گرفتند. قایم

مشاهده در منبع اصلی