اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

مسابقات بین المللی دوش در بامیان برگزار شد

بامیان 6 عقرب باختر
ورزشکاران یازده کشور با ورزشکاران کشور ما در بامیان به رقابت دوش پرداختند.
در این رقابت سیصد و پنجاه ورزشکار دختر و پسر که بیست تن آنان را ورزشکاران کشورهای انگلستان، ایران، امریکا، سویس، استرلیا، روسیه، سویزرلند، کولمبیا، فرانسه، تایلند و چک تکشیل می دادند شرکت داشتند.
این رقابت در دو فاصله چهل و دو کیلو متر و ده کیلو متر راه اندازی شد که در مسافه چهل و دو کیلو متری در میان پسران محمد کریم یاقوت از افغانستان جایگاه نخست، دوید ورزشکار آسترالیایی دوم و حسین از افغانستان سوم شدند.
در مسافه چهل و دو کیلو متر رقابت زنان ویکی از انگلستان، بیگم از افغانستان و لیزجونس از انگلستان به ترتیب در جایگاه اول، دوم و سوم قرار گرفتند.
همچنان در رقابت دوش مسافه ده کیلو متری در بخش پسران تمیم، مرتضی و محمد علی به ترتیب در مقام اول تا سوم جا گرفتند.
همچنان در همین مسافه در بخش دختران زهرا و مریم اول و دوم شدند.
این مسابقات از طرف ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان با همکاری بامیان اسکی کلپ، نهاد ماراتن، شرکت اتصالات، خانه فرهنگ و هنر و موسسه هیلپ برگزار گردید.
قابل یاد آوریست که این سومین مسابقات بین المللی است که هر سال با حضور ورزشکاران جهان در بامیان راه اندازی می شود.احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی