اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

پیکار سراسری علیه قاچاق ادویه در کشور آغاز شد

کابل باختر-6 عقرب
اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی  امروز پیکار سراسری را به هدف مبارزه علیه ادویه قاچاق وبی کیفیت آغاز کرد.
مرحله نخست این برنامه از کابل آغاز شد وبرای دوازده هفته در مرکز وولسوالی ها از تمام شرکت های وارد کننده ودواخانه ها بررسی صورت میگیرد وبعد  این کار زار در ولایات ادامه پیدا میکند و در طول این مدت  نیز پیگیری میشود.
به گزارش خبر نگار آژانس باختر داکتر نورشاه کا مه وال  رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی  در یک نشست خبری  در مرکز رسانه های حکومت با اعلان این کارزار گفت که منسوبان آن ریاست از سه ماه به این طرف بررسی ها را از شرکت های وارد کننده دوا ودواخانه آغاز کرده اند ودر یافتند که 817 شرکت وارد کننده دوا فاقد مجوز قانونی وزارت صحت عامه فعالیت  میکردند.
داکتر کامه وال گفت فعالیت این شرکت ها به تعلیق در آورده شده .
به این شرکت های یکماه وقت داده میشود تا اسناد فعالیت خویش را مطابق قانون ادویه ومقرره تولید وتورید اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی   ارائه نمایند در غیر ان جواز فعالیت آنها برای دایم سلب میگردد.
وی همچنان از مسدود کردن 93 دواخانه در شهر کابل نیز یاد آور شد وگفت که شماری این دواخانه ها به گونه غیر قانونی فعالیت میکرد وبرخی دیگر آنها بدون جواز رسمی وزارت صحت عامه فعالیت میکردند.
در این نشست خبری  همچنان داکتر کامه وال گفت که واردات 113 کمپنی های خارجی تولیدی دوارا نیز به کشور ممنوع کرده اند.
وی گفت که این کمپنی های خارجی در وزارت صحت عامه  ثبت وراجستر نبوده  و از تمام داکتران ومسولان  عرضه خدمات صحی خواست تا لست این کمپنی هارا که در صفحه رسمی اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی   درج گردیده است ملاحظه کنند واز استفاده دواها این کمپنی ها خود داری نمایند واین اداره  رایاری رسانند.
وی گفت که اکنون یک صد تُن ادویه بی کیفیت را در مرکز و47 تُن دیگر را در ولایات کشور جمع آوری وهدر شده است .
داکتر کامه وال از داکتران ومردم خواست تا با آن اداره در جهت اصلاح سیستم دوایی کشور همکاری نمایند.
وی متعهد شد که به همکاری مردم ونهاد های امنیتی جلو ادویه قاچاق وبی کیفیت را در کشور بگیرند. مومنه

مشاهده در منبع اصلی