اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

گشایش نمایشگاه صنایع تولیدی داخلی در ولایت بلخ

نمایشگاه صنایع تولیدی داخلی در شهر مزارشریف گشایش یافت و بیش از چهل غرفه از ده ها تاجر و فابریکه های تولیدی، مواد تولیدی، فراورده های دستی و صنایع تجاری به نمایش گذاشته شده است.
آرش یونسی رییس اتاق های تجارت ولایت بلخ و مسوول نماشگاه هدف از راه اندازی نمایشگاه را تبادل تجارب بین تاجران، عقد قراردادهای تجاری، جلب سرمایه داران برای سرمایه گذاری، ظرفیت سازی اقتصادی در کشور دانست.
در این نمایشگاه تجار و تولید کنندگان ولایت های بلخ، جوزجان و سمنگان گفتند که نبود امنیت مطمین بیش از پنجاه درصد بالای کار تجارت آنها اثر سو گذاشته است، آنان از دولت مرکزی خواهان حل این چالشها گردیدند.
محمد صابر حازم و معصومه سلطانی دو تن از تولید کنندگان و تجاراشتراک کننده در نمایشگاه گفت: راه اندازی نمایشگاه های زراعتی و تولیدی باعث تبادل تجارت و بازاریابی برای فروش تولیدات آنها می گردد.
قابل ذکر است که در این نمایشگاه تجار و تولید کنندگان ولایت های بلخ، جوزجان و سمنگان مواد تولیدی، فراورده های دستی و صنایع تجاری خود را به نمایش گذاشتند.

مشاهده در منبع اصلی