اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

سفر والی جدید دایکندی به ولسوالی خدیر و سنگ تخت

محمود بلیغ والی دایکندی اظهار داشت که سفرم به ولسوالی های دایکندی را از خدیر و سنگ تخت شروع کردم، از محروم ترین ولسوالی های…

مشاهده در منبع اصلی