اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 حوت , 1396

سفر والی جدید دایکندی به ولسوالی خدیر و سنگ تخت

محمود بلیغ والی دایکندی اظهار داشت که سفرم به ولسوالی های دایکندی را از خدیر و سنگ تخت شروع کردم، از محروم ترین ولسوالی های…

(Visited 11 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی