اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

سفر والی جدید دایکندی به ولسوالی خدیر و سنگ تخت

محمود بلیغ والی دایکندی اظهار داشت که سفرم به ولسوالی های دایکندی را از خدیر و سنگ تخت شروع کردم، از محروم ترین ولسوالی های…

مشاهده در منبع اصلی