اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 2 قوس , 1396

حمله مسلحانه دو طلبه مکتب علوم دینی در هرات به عساکر پولیس

دوطلبه ی یک مدرسه علوم دینی درهرات پس از شلیک به عساکر پولیس دستگیر شدند.

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی