اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 3 حمل , 1397

حمله مسلحانه دو طلبه مکتب علوم دینی در هرات به عساکر پولیس

دوطلبه ی یک مدرسه علوم دینی درهرات پس از شلیک به عساکر پولیس دستگیر شدند.

(Visited 8 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی