اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

سه پروژه عام المنفعه درپروان به بهره برداری سپرده شد

شهرچاریکار/ باختر/ 6/ عقرب
سه پروژه عام المنفعه درولایت پروان روز گذشته ازسوی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر از شهر چاریکار، این پروژه ها شامل افتتاح تعمیرلیسه بی بی حفصه ،تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه موادمخدر وایجاد هشتاد فارم مرغداری میباشد که به مصرف سی و سه میلیون افغانی درچاریکار اعمار و ایجاد شده است .
درمراسم افتتاح این پروژه ها وزیرمبارزه علیه موادمخدر گفت که این وزارت متعهد به تطبیق برنامه های انکشافی حکومت است وپروان ولایتی است که کشت خشخاش درآن صفر میباشد و از بودجه تقدیر ازاجراات خوب این وزارت مستفید میشود.
درعین حال والی پروان برنامه های وزارت مبارزه علیه موادمخدر را درپروان پردستاورد خواند و برحفظ ونگهداشت این پروژه ها تاکید کرد.
ختم/ خالقیار.

مشاهده در منبع اصلی