اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 حوت , 1396

مشکل آزار و اذیت جنسی زنان افغان در نهادهای حکومتی چقدر جدی است؟

یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که بیش از یک سوم کشورهای که قوانین ضد آزار جنسی زنان در محل کار ندارند، اضافه از دو …

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی