اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

مشکل آزار و اذیت جنسی زنان افغان در نهادهای حکومتی چقدر جدی است؟

یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که بیش از یک سوم کشورهای که قوانین ضد آزار جنسی زنان در محل کار ندارند، اضافه از دو …

مشاهده در منبع اصلی