اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

مشکل آزار و اذیت جنسی زنان افغان در نهادهای حکومتی چقدر جدی است؟

یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که بیش از یک سوم کشورهای که قوانین ضد آزار جنسی زنان در محل کار ندارند، اضافه از دو …

مشاهده در منبع اصلی