اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

تاکید معاون دوم ریاست اجراییه بر تامین امنیت مساجد توسط حکومت

معاون دوم ریاست اجراییه هشدار داد که اگر حکومت برنامۀ تأمین امنیت مسجدها را در کشور عملی نسازد، فاجعه های بزرگ‎تر رُخ خواهند داد.

مشاهده در منبع اصلی