اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

کشته شدن قاضی طالبان در حوزه غرب

مشاهده در منبع اصلی