اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 جوزا , 1397

کشته شدن قاضی طالبان در حوزه غرب

مشاهده در منبع اصلی