اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

صدور حکم لغو نهادهای موازی المپیک از سوی غنی

فرمان لغو نهادهای موازی با کمیته المپیک صادر شد.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور با صدور فرمانی خواهان برگزاری انتخابات برای تعیین رییس جدید کمیته ملی المپیک شد و نیز نهادهای موازی با این کمیته را لغو کرد.

در ماده اول این فرمان سه ماده ای آمده است که "کمیته ملی المپیک موظف است تا در اسرع وقت ممکن و در هماهنگی مطابق منشور کمیته المپیک آسیایی و جهانی، اساسنامه، اسناد و مقررات داخلی و ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت جهت انتخاب رییس جدید آن کمیته انتخابات را دایر نمایند".

در فرمان رییس جمهور تاکید شده است که نهاد‌های موازی کمیته ملی المپیک با صدور این حکم ملغی دانسته می‌شوند و هر نوع انتخاباتی که قبلا بدون نظارت بين‌المللي انجام شده باشد، از اعتبار ساقط است.

قابل ذکر است که در سال‌های گذشته اداره المپیک در کشور بخاطر اختلافات، دارای دو نهاد با نام یکسان و فعالیت‌های موازی بوده است؛ کمیته بین‌المللی المپیک تنها یکی از این کمیته‌ها را به رسمیت می‌شناسد که محمد ظاهر اغبر ریاست آن را بر عهده دارد اما ریاست جمهوری کمیته دیگر به ریاست محمود حنیف را به رسمیت می‌شناسد.

گفتنی است که رییس شورای المپیک آسیا در دیدار با رییس جمهور در حاشیه پنجمین دور رقابت های داخل سالون آسیا هشدار داد که اگر تا دو ماه دیگر وضعیت ورزش افغانستان بهبود نیاید و دخالت های سیاسی در ورزش ادامه یابد اشتراک افغانستان در مسابقات به تعلیق در می آید.

این فرمان درحالی صادر می شود که ریاست جمهوری، رییس کمیته المپیک را بعنوان سرکنسول کشور در مونیخ گماشته است و تا هنوز مشخص نیست که اغبر به این وظیفه می رود یا خیر.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی