اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 30 دلو , 1396

درگیری داعش و طالبان در خوگیانی ننگرهار دوباره شدت یافته است

درگیریِ شدید میان طالبان و داعش در منطقۀ "وزیرو تنگی" ولسوالی خوگیانی ننگرهار آغاز شده است و مقام‌ها می‌گویند که با اسلحۀ سنگین بر یکدیگر حملاتی را نیز انجام می‌دهند.
مبارز خادم، ولسوال خوگیانی به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت "در ساحه سپری جنگ شدید است، طالبان بر داعش حمله کرده اند و این گونه گزارش‌هایی نیز وجود دارد که ساحه سپری را طالبان از داعش گرفته اند".
او افزود که بر اساس معلومات طالبان از دیگر ساحات و ولسوالی‌ها تجمع کرده و بر داعش حمله‌ور شده اند.
یک پولیس محلی از ساحه به صدای امریکا گفت، در ساحه سپری نبرد سنگین جریان دارد و حملات اسلحه ثقیل نیز صورت می‌گیرد.
عطاالله خوگیانی، سخنگی والی ننگرهار گفت، در این درگیری به هر دو جانب تلفاتی وارد شده است؛ اما هنوز معلومات دقیق به آنان نرسیده است.
او گفت، با استفاده از درگیری طالبان و داعش، حملات هوایی نیروهای افغان و خارجی نیز در ساحه آغاز شده است و هردو گروه مسلح را هدف قرار می‌دهند.
هنوز طالبان و داعش در این مورد چیزی به رسانه‌ها نگفته اند.
وضعیت وزیروی خوگیانی از دو هفته به این طرف خراب شده است و در نتیجۀ درگیری میان داعش و طالبان، صدها خانواده آواره شده اند.

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی