اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 11 جوزا , 1397

بیاید نگاه ها را به ملا و موسیقی معتدل کنیم

چند روز پیش علمای دینی هرات آمدند و علیه ستارۀ افغان مظاهره کردند و گفتند که ما نمی گذاریم ستارۀ شیطان در ولایت اولیاء یعنی هرات برگزار شود؛ برخی ها استقبال کردند و تعداد زیادی هم این واکنش علمای هرات را مورد انتقاد قرار دادند و گفتند که اینها چرا علیه انتحاری ها اعتراض نمیکنن که اینجا برای ما اشعار حماسی خندق می خوانند؛ انتقاد این بعضی ها به نظر من هم مناسب است اما برخی های دیگر که همۀ ملاها را از دم تیغ گذراندند و هر چه در دهان شان بود بیرون ریختاندند؛ چندان شایسته نیست.

به باور من ملاستیزی در جامعۀ ما مخصوصا در دیدگاه نسل دِگراندیش ما همانقدر آسیب پذیری به همراه دارد که مدرنیته ستیزی ملاها همه را در یک تگنای بسته و محدود قرار داده است و این خوب نیست؛ اولا اینکه ما در این دنیا قرار نیست همه چیز را خوب داشته باشیم یا همه چیز را بد، طبعا خیر و شر، عشق و نفرت و خوبی و بدی وجود دارد، ما فرشتگان خداوند نیستیم و دیوهای بی سر و دُم جهنم نیز نیستیم، زندگی ماست، خدای ماست و آینده ای که فقط خدا تصمیم می گیرد که ما کجای آن دنیا تشریف داشته باشیم، نیاز نیست همه چیز را سیاه ببینیم، بدبین باشیم و به هیچ چیز باور نداشته باشیم.

ما علمای دینی خوبی داریم که واقعا دید روشنی به قضایا دارند؛ کسانیکه تفاسیر درستی از دین را ارائه میکنند، میفهمند و عاقلانه حرف می زنند، در همین فیسبوک دوستان شیخ و ملا و عالمی دارم که به مراتب بهتر از بسیاری از دیگران که نگاه روشنفکری شان برایم قابل احترام است موضوعات را حلاجی می کنند، با موسیقی مشکلی ندارند، پلورالیزم دینی را تعریف بهتری می کنند و دیدگاه های مذهبی خودشان را با علم مدرن روز مجهز کرده اند، اتفاقا وقتی بر سر منبر و وعظ و نصیحت هم میروند تا می توانند عملیات های انتحاری را محکوم میکنند آنقدر که مقامات حکومتی ما تقبیح نمیکنند. من فکر میکنم نباید یکسویه به موضوعات بنگریم، هر چیزی را در سطح اعتدال آن نگاه کنیم؛ مشکل ما مخصوصا قشر روشنفکران و تا حدود زیادی سکولارهای ما این است که نخواستند با همین علمای دینی ما رابطۀ نزدیکی داشته باشند، حرف هایشان را گوش کنند و به ملاهایی که ظرفیت بحث های عقلانی دارند صحبت های علمی داشته باشند.

ما در حقیقت وقتی با هر نوع ملا یا عالم دینی در می آویزیم، صحنۀ هجوم افراطیت و چهره های خشن از آدرس های دینی را مقابل مان افزایش می دهیم؛ این یعنی سقوط در ورطۀ بی پروایی ها و بی تفاوتی ها، ما نیاز داریم به گفتگوی روشنفکران ما با علمای روشن دینی ما، نباید از همدیگر فرار کنیم، ملا ستیزی از سوی دگراندیشان و تکفیرگویی از سوی ملاها، هر دو لبه های تیز یک شمشیر هستند که می توانند ما را نابود کنند، ،فرهنگ گفتمانِ معقولانه میتواند جلو افراطیت مذهبی را در کشور بگیرد و رابطه ملای تحصیل یافته و رشد یافته در یک مدنیت اسلامی با یک روشنفکرِ مدنی اصلاح گرا می تواند سبب رشد ریشه های باورهای میانه رو در یک جامعۀ بحرانی شود و جلو ابزاری شدن اعتقادات عامه و اندیشه های دینی در اختیار دهشت افکنان و صاحبان پروژه های بحران در افغانستان را بگیرد.

مهدی ثاقب

مشاهده در منبع اصلی