اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

جنايت و مكافات

در گذشته ها مردم از بابت كارهای نيک و عام المنفعه شان پاداش دريافت می كردند، اما حكومت وحدت ملی حتی برای جنايتكاران نيز جايزه می دهد.

اسناد تازه منتشر شده نشان می دهد كه ارگ رياست جمهوری تا هنوز نزديک به بيست و دو میليون پول نقد را در اختيار حكمتيار گذاشته و همچنان از بودجه دولت معاش و امتيازات 90 محافظ وی را نيز اجرا می كند.

حكمتيار از جنايتكاران مشهوری است كه مطبوعات بين المللی برايش لقب "قصاب كابل" را داده اند. او تا چند ماه پيش عملا مصروف مخالفت های مسلحانه عليه دولت بود.

ارگ رياست جمهوری در حالی امكانات دولتی و امتيازات نقدی را در اختيار حكمتيار قرار می دهد كه رييس جمهوری همواره در مجامع بين المللی، رياكارانه سخن از مبارزه با فساد می گويد.

آگاهان ضمن آن كه اين اقدام رييس جمهوری را "فساد" تلقی می كنند، همچنان از احتمال ايتلاف حزب اسلامی با اشرف غنی در انتخابات آينده سخن می گويند.

گفته می شود ارگ رياست جمهوری با پيشنهاد و اعطای رشوت به سران احزاب و گروه ها عملا مهندسی انتخابات را از همين حالا آغاز كرده است.

عبدالشهید ثاقب

مشاهده در منبع اصلی