اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

از اختلاف خلیلی و دانش بخوانید

۱) سرور دانش از وقتی که معاون دوم رییس جمهور شده، رابطه‌اش با "حزب وحدتِ اسلامی افغانستان" به رهبری کریم خلیلی برهم خورده است.

به نقل از یکی از نزدیکان سرور دانش، وقتی کریم خلیلی به حیث رییس شورای عالی صلح انتخاب شده بود، سرور دانش به مدت یک ساعت کریم خلیلی را نصیحت نموده و برایش گوشزد نموده بود که کارهای را انجام دهد که او می‌گوید.

طوری با خلیلی فهمانده که باید زیر امر خودش باشد. یعنی ریاست شورای عالی صلح را او از اشرف غنی برایش گرفته و نباید کاری کند که مجبور شود بعداز مدتی برکنارش کند. اما، خلیلی در تمام مدتِ به صحبت‌های دانش گوش داده و گاهی فقط سر تکان داده بود.

دانش به کارمندان‌اش در روزنامه "افغانستان ما" گفته است که این روزنامه مربوط حزب وحدت خلیلی نیست، بلکه "روزنامه افغانستان ما" ارگان نشراتی شخصی خودش/دانش است و هرآنچه مربوط فعالیت‌های دانش می‌شود را پوشش دهند، نه حزب وحدت اسلامی یا فعالیت‌های خلیلی.
دانش برخلاف خلیلی بیشترین توجه را روی نشرات و مطبوعات داشته است.

هفته‌نامه "جاده‌ ابریشم" را دانش حمایت مالی می‌کند، چنانچه یکی از ویژه نامه‌های هفته نامه جاده ابریشم، ویژه نقد و بررسی انتقادی حزب وحدت اسلامی و به‌خصوص کارنامه سیاسی شخصِ خلیلی بود.
بعداز آن، در یکی از شماره‌های این هفته‌نامه، عنوان یکی از نوشته‌هایش خلیلی را "مردی در حال احتضار" خطاب نموده و تمام زشت‌کاری‌ها و کارنامه منفی خلیلی را یادآوری نموده بود. در این نوشته خلیلی را با بدترین شلاق کوبیده و فاتحه سیاسی خلیلی را خوانده بود، اما این‌همه را با حمایت مالی و تشویق سرور دانش.

۲) در سفر اخیرِ کریم خلیلی به بامیان کسانی از حزب وحدت اسلامی، خلیلی را همراهی می‌کردند که در تیم سرور دانش نیستند، البته به استثنای سرور جوادی که او را به خاطر بامیانی بودنش با خود برده بودند که او هم همیشه از جمعِ سران دوری می‌کرد و همین‌طور در اطراف دانش هم کسانی از حزبِ وحدت اسلامی حضور دارند که بگونه‌ ای رابطه‌ی شان با خلیلی خوب نیست. به استثنای یکی دو نفر، تمام اطرافیان دانش از دایکندی‌ها است؛ همان‌طوری که بیشتر اطرافیان خلیلی از بهسود هستند.

دانش شدید در تلاش وحدتِ دایکندی‌ وال‌هایش است. این روزها دانش به اروپا رفته تا مهره‌های سوخته حزب وحدت را جمع کند که یکی از آن مهره‌ها داکتر طالب است. داکتر طالب چند سال قبل به کابل آمد و مثل شفق بهسودی شلوغ راه انداخت. می‌خواست حزب سیاسی تأسیس کند، ولی در میان شلوغی گم شد. حال دانش در تلاش جمع کردنِ مهره‌های سوخته حزب وحدت است تا شاخه‌ی دیگری از وحدتِ بسازد(؟). چرا که در بازی سیاست آینده، میدانِ بازی این دو جدا است.

خلیلی در میدان کرزی و دانش در میدان اشرف غنی بازی می‌کند. مسیر این دو نیز متفاوت است. (البته علت اصلی دوری دانش و خلیلی چیزی دیگر است که تا بعد…

عباس عارفی

مشاهده در منبع اصلی