اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

فلوریدا در ازدواج کودکان جلو تر از افغانستان (عکس)

فلوریدای متمدن در ازدواج کودکان یک گام جلو تر از افغانستان است.
پیر مرد امریکایی به ظاهر متمدن اما متمول، به اجازه قاضی فلوریدا با دختری دوازده ساله ازدواج کرد. خودش این آقا 65 ساله است.
یک روزنامه امریکایی با نشر این نگاره و گزارش نوشته است که حتی در افغانستان که در امور ازدواج فرزندان با مشکلات فراوانی روبرو است نسبت به امریکا درمورد ازدواج دختران زیرسن قوانین سخت گیرانه تری دارند. دختران افغانستان با اجازه پدر یا قاضی آن هم از سن ۱۵ یا ۱۶ سالگی تن ازدواج می دهند. درفلوریدای امریکا بیشترین موارد ازدواج با دختران صغیره وجود دارد و یک دختر باردار در هر سنی که قرار داشته باشد می تواند با تصویب قاضی ازدواج کند.
نشریه امریکایی آمار داده که در 15 سال اخیر بیش از دوصد هزار کودک در ایالات متحده آمریکا ازدواج کرده بودند.
عبدالکریم شریفی

مشاهده در منبع اصلی