اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 حوت , 1396

به آتش کشیدن صد ها خانه از سوی طالبان

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی