اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

رئیس جمهور فرمان لغو نهادهای موازی کمیته المپیک را صادر کرد

رئیس جمهور غنی فرمان لغو نهادهای موازی کمیته المپیک را صادر کرده و خواهان برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جدید این کمیته شده است.

مشاهده در منبع اصلی