اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 حوت , 1396

رئیس جمهور فرمان لغو نهادهای موازی کمیته المپیک را صادر کرد

رئیس جمهور غنی فرمان لغو نهادهای موازی کمیته المپیک را صادر کرده و خواهان برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جدید این کمیته شده است.

(Visited 10 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی