اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

سیاست های نادرست پاکستان را گستاخ تر کرده

تلفات انسانی در افغانستان چنان افزایش یافته است که هر وجدان بیداری را به واکنش وا می دارد. در حالیکه زمامداران کشور ما منفعل و بی اهمیت این اوضاع را تماشا می کنند. مقصر این اوضاع از بیرون و درون افغانستان چه کسانی هستند؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، مسعود ترشتوال استاد دانشگاه در برنامه «تحول» در خصوص اوضاع این روزهای کشور گفت: رییس جمهور افغانستان می گوید نمی گذاریم افغانستان پناهگاه امن برای تروریست شود. در اینجا باید گفت که در حال حاضر افغانستان پناهنگاه امن برای تروریست شده است. پناهگاه امن برای شهروندان و برای اتباع افغانستان نیست.

وی در خصوص وضعیت پاکستان در قبال ما بیان داشت: پاکستان را سیاست های نادرست ما بیشتر از گذشته جسورتر و گستاخ تر کرده است. قطعا پاکستان در انزوا نیست. پاکستان بیشتر از گذشته در قضیه افغانستان وارد شده و خوب هم وارد شده است و حملات زنجیره ای و این مسایل را به وضوح می بینیم و می دانیم که از جانب این کشور هدایت می شود. نکته ای که در قسمت آمریکا وجود دارد، یک نکته قابل تامل است که ما چطور در هفده سال گذشته بخصوص در همین دو سه سالی که اینقدر ما با انتحار و انفجار و کشتار و خون سرو کار داریم. چرا ما میان قربانی تروریزم و حامی تروریزم یک مرز را نمی بینیم. درست است که یک شعار نسبی در یک متن تحت عنوان متن استراتژی امنیتی آمریکا مطرح شده است اما هنوز که هنوز است، در منطقه متحد استراتژیک آمریکا پاکستان است. هنوز پاکستان مورد حمایت آمریکا قرار دارد. هنوز فشاری بر این کشور وارد نمی شود و گویا قرار هم نیست وارد شود.

ترشتوال، معتقد است علاوه بر همه مشکلاتی که افغانستان دارد، حتی نمی تواند در مجامع بین المللی از خود دفاع کند و افزود: هنوز که هنوز است قدرت لابی گری پاکستانی ها در مجامع بین المللی به مراتب نسبت به ما بیشتر است. همین حالا ما یک ظرفیت واقعی را در دیپلماسی در حوزه اتحادیه اروپا و در حوزه آمریکا نداریم. ما کسی را به عنوان سفیر به آمریکا فرستاده ایم که در طول یک و نیم سال ماموریت دیپلماتیکش هنوز موفق نشده است دو مقام بلند پایه آمریکا را ببیند.

سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان، معتقد است حکومت افغانستان خود را کاملا به سفارت آمریکا وابسته کرده است و بیان داشت: ما در نبود یک وجدان بیدار در رهبری حکومت به سر می بریم. وقتی ما از ارکان دولت صحبت می کنیم هیچ یک از ارکان متشکله دولت در وضعیت موجود افغانستان نیست. مرزهای افغانستان به عنوان عنصر تشکیل دهنده دولت همین حالا در خطر است. حکومت ما آنقدر خارجی زده و آمریکایی زده است که ما به سی میلیون نفوس افغانستان پشت می کنیم و پاسخ دهی و گزارش دهی ما در سطح یک کاردار سفارت است. پس روز ما بدتر از این هم از آن انتظار می رود. ما می گوییم میزان وابستگی یکطرفه و یکجانبه که خلاف تمامی موازین بین المللی است رییس جمهور و رییس اجرایی آن را از سفارت ها کم کنند. واقعا از سفارت ها کم کنند. اینها به ملت افغانستان پشت کرده اند و به آن طرف روی آورده اند.

وی افزود: هدف ما بقای افغانستان است. سلامت افغانستان است. رشد و ترقی افغانستان است. دیپلماسی افغانستان از حالت انفعالی اش باید بیرون شود. امروز تنها عنصر و مجموعه ای که در سیاست افغانستان نقش ندارد رهبران افغانستان هستند. یعنی به این معنا که بازیگران منطقه ای و بین المللی بیشتر از بازیگران داخلی در قضیه افغانستان فعال تر هستند. سیاست های آمریکا در قبال پاکستان فقط اعلامی است و عملی نمی باشد. آنها در برابر پاکستان موضع گرفته اند اما هیچ حرکتی را به صورت سخت افزاری و روشن در برابر حکومتی که تروریست را تولید می کند، صادر می کند و تجهیز می کند وجود ندارد.

ترشتوال درباره اوضاع اسفناک امنیت در کشور می گوید: حکومت موجود افغانستان به دلیل اختلافات درونی، وابستگی بسیار بیجا و یکجانبه ای که به یکی دو سفارتخانه دارد و به دلیل اینکه به سفرهای کمپاین ولایتی و .. مشغول هستند در حقیقت کاملا در برابر مسایل امنیتی افغانستان بی تفاوت هستند. همین حالا اولویت افغانستان امنیت است اما می بینیم که وزارتخانه های امنیتی ما با سرپرست اداره می شود و هیچ توجه جدی به اوضاع نمی گردد.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی