اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

بلک واتر هنوز هم در پی خصوصی سازی عملیات نظامی امریکا در افغانستان است

رئیس شرکت خصوصی امنیتی بلک واتر امریکا تا هنوز به فکر ترویج برنامه خصوصی سازی عملیات نظامی امریکا در افغانستان می‎باشد.

مشاهده در منبع اصلی