اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 جوزا , 1397

ادامه درگیری های داعشیان وطالبان درجوزجان

شهرشبرغان 5 عقرب باختر
درحالیکه درگیری های مرگبار طالبان و داعشیان درولایت جوزجان وارد چهارمین روز خود شده ، گزارش ها حاکی از آواره شدن صدها خانواده به اثر این جنگ ها است.
این درگیری ها دربخش هایی ازولسوالی قوش تپه رخ داده است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر از جوزجان ، این درگیری ها صدها خانواده را مجبور به ترک خانه های شان کرده است.
خانواده های جنگ زده و آواره در ولسوالی های همسایه وبخش هایی از شهرشبرغان دراماکن عمومی و مقدس همانند مکتب و مسجد پناه آورده اند و به مواد غذایی ، لباس ، دارو و سرپناه نیاز دارند.
فقیرمحمد جوزجانی فرمانده پولیس ولایت جوزجان به آژانس باخترگفت که دراین درگیری های طالبان و داعشیان یک صد هراس افگن تاکنون کشته وزخمی شده اند.
اوگفت هراس افگنان خانه های غیرنظامیان را در قوش تپه نیز به آتش کشیده اند و چندین غیرنظامی را نیز در درگیری های میان گروهی شان به گلوله بسته اند.
ازسویی هم نهاد های کمک رسان ملی و بین المللی از آغازتلاش ها برای کمک به آواره های جنگ قوش تپه خبرمی دهند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی