اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 عقرب , 1397

استقبال روستا نشینان هرات ازطرح رسانیدن پاسپورت ها به محل های شان

شهرهرات 5 عقرب باختر
ریاست مخابرات ولایت هرات متعهد شد تاپاسپورت های متقاضیان ساکن  ولسوالی ها رابه محلات اصلی شان انتقال وتوزیع نماید.
شورای ولایتی شکایات شهروندان درمورد عدم انتقال وتوزیع پاسپورت به ولسوالی ها باوجود تحویل پول ازسوی متقاضیان را بررسی نمود.
کامران علیزایی رییس شورای ولایتی امروز به ریاست مخابرات رفت وشکایات شهروندان ازین ناحیه را مطرح ساخت.
رییس مخابرات میگوید:  در این اواخر با همکاری هیئت اعزامی مرکز تدابیر لازمی جهت انتقال و توزیع پاسپورت روی دست گرفته شده است که تطبیق ان مشکلات مردم این ولایت را حل و مرفوع خواهد ساخت.
هیئت که ازوزارت مخابرات  به هرات آمده است ، پیرامون انتقال پاسپورت و نحوه توزیع آن برای متقاضیان معلومات داده و اظهار داشت به اساس موافقه ای که بین مدیریت پاسپورت قومندانی امنیه هرات و ریاست مخابرات صورت گرفته است منبعد، آن عده پاسپورت های متقاضی که روزانه در مدیریت پاسپورت تکمیل میگردد، باید به ریاست مخابرات تسلیم داده شود تا در ظرف 24  الی 48 ساعت طی مراحل گردیده بعداً به دسترس متقاضی قرار گیرد.
همچنان روزانه 200  الی 300 جلد پاسپورت در یک مکان توزیع خواهد شد، هر گان از آن اضافه تر شد، به ازدیاد توزیع مکان ها اقدام گردد، تا اینکه مردم هرات سرگردان نگردند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی