اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

بازدید مسوولان از بنای تاریخی حوض امیر علی شیرنوائی

شهرهرات 5 عقرب باختر
رئیس اطلاعات وفرهنگ هرات  امروز از حوض تاریخی امیر علی شیر نوائی بازدید نمود وبر ترمیم مجدد این بنای تاریخی که طی چند سال گذشته قسمتی از این بناء ازسوی برخی از مردم غصب شده بود، برحفظ وکاربازسای دوباره آن تاکید کرد.
رئیس اطلاعات وفرهنگ هرات حفاظت وحراست آثار باستانی این کشور را رسالت دینی وایمانی هرفرد دانسته وبیانکرد: "این حوض از دوره های تیموریان بوده که به نام امیر علی شیرنوائی یادمیشود.
وی گفت: "کاربازسازی وترمیم این آثار تاریخی باهمکاری وتلاشهای ریاست اطلاعات وفرهنگ از بودجه وزارت اطلاعات وفرهنگ به هزینه چهارصد و هشتاد هزار افغانی اعمار میگردد.
گفتنیست: "این بنای تاریخی قرار است دوباره به یک مکان فرهنگی وتاریخی مبدل گردد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی