اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

حصارکشی خط مرزی‌ پاکستان با افغانستان آغاز شده

مشاهده در منبع اصلی