اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

حصارکشی خط مرزی‌ پاکستان با افغانستان آغاز شده

مشاهده در منبع اصلی