اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 جوزا , 1397

چرا تلاش‌های امان الله برای ترک مواد مخدر نتیجه نداده‌است؟

امان الله از ۱۵ سال به اینسو از مواد مخدر استفاده می‌کند و از آغاز اعتیاد به مواد مخدر تا حال از خانواده اش به دور …

مشاهده در منبع اصلی