اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

پناهجویان اخراج شده افغان به کابل رسیدند

مشاهده در منبع اصلی