اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 حوت , 1396

پناهجویان اخراج شده افغان به کابل رسیدند

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی