اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

پناهجویان اخراج شده افغان به کابل رسیدند

مشاهده در منبع اصلی