اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

دیدار رئیس جمهور غنی با نمایندۀ خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان

مشاهده در منبع اصلی