اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

امریکا خواستار حضور نظامیان پاکستانی در قلمرو افغانستان است

مشاهده در منبع اصلی