اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

مردی در سمنگان همسرش را با تبر کشت

يک مرد در سمنگان پس از قتل مادر خسرش، همسر خود را با تبر کشت و خسر خود را زخمى نمود.

مشاهده در منبع اصلی