اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

توسعه ناتو باعث امن در افغانستان نمی گردد

مشاهده در منبع اصلی