اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

توسعه ناتو باعث امن در افغانستان نمی گردد

مشاهده در منبع اصلی