اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 حوت , 1396

نماینده اتحادیه اروپا بر تداوم کمک‌های این اتحادیه با افغانستان تعهد کرد

نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در یدار با رئیس جمهور غنی گفته که اتحادیه اروپا با توجه به اولویت های حکومت افغانستان، به کمک ها و همکاری هایش با این کشور ادامه می دهد.

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی