اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

«WFP» از کمک امریکا با افغان‌های آسیب پذیر استقبال کرد

برنامه غدایی جهان یا دبلیو اف پی می‎گوید که از کمک ۲۴ میلیون دالری اداره انکشاف بین المللی امریکا جهت مساعدت با افغان‎های آسیب پذیر ناشی از جنگ، حوادث طبیعی و گرسنگی فصلی استقبال می‎کند.
برنامه غدایی جهان امروز در یک خبرنامه به نقل از مایک لورنتزن نماینده دبلیو اف پی در افغانستان گفته‎است، میلیون‎ها زن و طفل در افغانستان از مصونیت غذایی برخورددار نبوده و دچار سوء تغذیه اند که نیاز به کمک غذایی دارند.
وی از آنچه حمایت دوامدار و سخاوتمندانه حکومت امریکا خوانده سپاسگزاری کرده‎است.
در خبرنامه آمده‎است که دبلیو اف پی با این کمک مالی ایالات متحده، می‎تواند که کمک‎ها را برای بیش از ۱،۶۷ میلیون افغان به خصوص زنان و اطفال فراهم کند.

مشاهده در منبع اصلی