اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

گروگان امریکایی اعتراف کرد که طالبان بر وی تجاوز جنسی کرده است

کیتلان کولمن، زن ۳۱ سالۀ امریکایی که ده روز قبل یکجا با همسر کانادایی و سه طفلش از اسارت شبکۀ حقانی در پاکستان رها گردیدند می گوید؛ به خاطر غلط ثابت کردن اظهارات در مورد چگونگی اسارت و روز رهایی خانواده اش، "سکوتش" را می شکند.
خانم کولمن در نخستین مصاحبه اش پس از رهایی، به روزنامۀ ستار کانادایی، ادعا های پاکستان و ایالات متحده را در مورد محل حضور خودش و خانواده اش "دور از حقیقت" خواند.
این زن امریکایی گفت: "پاکستان می گوید که آنان هیچگاه در آن کشور نبوده اند. امریکا می گوید که همیشه در پاکستان بوده اند؛ مسوولیت پاکستان بود. اما هیچکدام آن گفته ها حقیقت ندارد."
این زن امریکایی نخواست که در بارۀ تمام جهات اسارت شان صحبت کند اما گفت که مطمین است در افغانستان و پاکستان نگهداری می شدند.
خانم کولمن، ادعا های اسلام آباد و واشنگتن را "نادرست" خواند که گویا به تاریخ ۱۱ اکتوبر پس از آنکه از مرز به پاکستان عبور می کردند، از اسارت نجات داده شدند. او گفت "ما آن روز از مرز داخل پاکستان نمی شدیم. در آن منطقۀ داخل پاکستان، بیش از یک سال بود که نگهداری می شدیم."
کولمن یکجا با همسرش جاشوا بویل در اکتوبر ۲۰۱۲ در افغانستان اختطاف شدند. آنان پنج سال در اسارت طالبان مرتبط با شبکۀ حقانی قرار داشتند و در ۱۲ اکتوبر ۲۰۱۷ به شکل چشمگیری توسط نیرو های پاکستانی آزاد گردیدند. خانم کولمن زمانیکه اختطاف شد، حامله بود.
خانم کولمن می گوید که در ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، او همراه با خانواده اش بار ها به محلات مختلف نقل مکان شده اند. به گفتۀ وی، این همان زمانی بود که با سقط اجباری مواجه شد و مورد تجاوز قرار گرفت.
خانم کولمن می گوید "در جریان این سال ها، با استفاده از یک قلم که اختطاف کنندگان در مورد آن آگاهی نداشتند، تلاش داشتیم از هر آنکه باشد طالب کمک شویم. آنان به این موضوع پی برده و ما را از هم جدا ساخته، لت و کوب کرده و همان زمان بود که مورد حمله قرار گرفتم."

مشاهده در منبع اصلی