اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 جوزا , 1397

به منظور کاهش مواد مخدر نشستی هماهنگی میان نهادهای ذیربط برگزارشد

کابل باختر/ 4/ عقرب
به منظورکاهش موادمخدر اخیراً نشستی به منظور هماهنگی درامرمبارزه با موادمخدر میان نهادهای ذیربط دروزارت مبارزه علیه موادمخدر برگزارشد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر ، این نشست به ریاست سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر وباشرکت وزیرمعارف ، سرپرست های وزارت های اطلاعات وفرهنگ وکارامور اجتماعی ومعین وزارت امور داخله برگزار شد.
وزیرمبارزه علیه مواد مخدر درمورد برنامه ها و طرح کاهش موادمخدر درکشور معلومات داده و از نهادهای ذیربط خواست تا برنامه ها و طرح های شان را دربرنامه کاهش موادمخدر درکشور بخصوص درشهر کابل با این وزارت شریک سازند.
همچنان دراین نشست مسوولین ارگان های ذیربط بخاطر کاهش موادمخدر برنامه ها وبرخی پیشنهاد های شان را ارایه کردند وقرار برآن شدتا درنشست بعدی بیشتر روی موضوعات ارایه شده بحث صورت گیرد.
مسوولان وزارت مبارزه با موادمخدر و وزارت امور داخله گفته اند که نزدیک به سه و نیم میلیون انسان درافغانستان معتاد به مواد مخدر اند که نه صد هزار زن و نزدیک به صد هزار کودک مشمول آن است .
ختم/ جاوید روشان

مشاهده در منبع اصلی