اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

پاکستان: امریکا در افغانستان ناکام بوده است

مشاهده در منبع اصلی