اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

آگاهان سیاسی : روسیه باید به نگرانی های افغانستان وجامعه جهانی پاسخ گوید

کابل باختر/ 4/ عقرب
اخیراً وزارت خارجه فدراتیف روسیه بانشراعلامیه به دولت افغانستان توجیه کرده است که گویا فریب تبلیغات ضدروسی را نخورند و علیه مسکو اتهام بسته نکنند.
گزارشگر آژانس باخترمینگارد : وزارت خارجه روسیه اخیراً با نشر اعلامیه یی گفته است که گویا اتهامات رییس جمهور غنی علیه روسیه بی اساس است، این بیانیه درعکس العمل به آن گفته رییس جمهوری اسلامی افغانستان است.
رییس جمهور هفته گذشته حین سفر به پکتیا که غرض غم شریکی با خانواده شهدای حادثه اخیر تروریستی شهر گردیز صورت گرفت به آدرس طالبان گفت که این گروه حالا برای آنانی کار میکنند که مسوول خون یک و نیم میلیون افغان اند.
رییس جمهور غنی دراین سخنرانی خود اشاره به روسیه نکرده است مگر سخنان او ازسوی برخی آگاهان سیاسی و دیپلوماتان روسی یک سخن کنایه آمیز به آدرس شوروی وقت تعبیر شد که به افغانستان لشکر کشید.
وزارت خارجه روسیه به تعقیب این سخنرانی گفته است که ما اظهارات سیاسیون افغان را دقیقاً تحت نظر داریم که بارها روسیه را به حمایت از طالبان متهم ساخته اند . درحالیکه روسیه این گونه اتهامات را بی اساس میداند و آن را رد میکند.
وزارت خارجه روسیه درحالی به سخنان اخیر رییس جمهوری اسلامی افغانستان واکنش نشان میدهد که دراین اواخرنه تنها شماری از مقامات افغان بخصوص مسوولان محلی در ولایت های کندز ، فراه و هلمند ازموجودیت اسلحه جدید روسی نزد گروه های هراس افگن سخن گفته اند بل شماری از قوماندانان و فرماندهان  قوت های خارجی در افغانستان از همکاری روز افزون روسیه با طالبان اظهار نگرانی کرده اند.
روسیه با آنکه دراین اواخر برقراری ارتباط با طالبان را علنی ساخته مگر تاکید دارد که این ارتباطات به هدف کشاندن طالبان به میز مذاکره است ، رابطه با طالبان در یک سطح معین سیاسی قرار دارد و تنهادولت افغانستان را به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور می شناسد .
مگر برخی از آگاهان سیاسی و کارشناسان نظامی میگویندکه رابطه روسیه با طالبان درحال حاضر تنها یک رابطه سیاسی نیست بل این کشور غرض مقابله با رقیب دیرینه خود امریکا افغانستان را میدان جنگ نیابتی خود انتخاب نموده و طالبان را افزار ساخته است .
این آگاهان میگویند که نگرانی های روسیه ازبابت رشد هراس افگنی و افراط گرایی درمنطقه برای افغانستان قابل درک است مگر موجودیت چنین یک معضل نمیتواند تاپای روسیه را به حمایت از هراس افگنان بکشاند دولت افغانستان غرض مهار هراس افگنی و افراط گرایی اجماع منطقه ، هماهنگی و همگرایی کشور ها را سودمند میداند و از کشورهای منطقه وقدرت های بزرگ میخواهدکه به جای حمایت و همسویی با گروه های افراطی و هراس افگن برای ریشه کن سازی این معضل دست به کارشوند این آگاهان به روسیه مشوره میدهند که درست مسکو رابطه اش را با افغانستان دولت محور سازد و اشتباه آنکشور های غربی را تکرار نکنند که درگذشته افغانستان را از عینک پاکستان نگاه میکردند بهتراست که روسیه برای نگرانی های افغانستان پاسخ روشن پیدا کند و از رابطه اش با طالبان تعریف واضح دهد.
زیرا این گروه علناً از براندازی حکومت قانونی افغانستان سخن میگوید درحالیکه روسیه بر رابطه اش با افغانستان ، ظاهراً دید دولت محوری دارد.ختم/ تحلیل سیاسی

مشاهده در منبع اصلی