اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 28 دلو , 1396

اولین نمایشگاه ملی تخنیکی در پوهنتون پولتختیک کابل گشایش یافت

اولین نمایشگاه ملی صنعتی و تخنیکی امروز در پوهنتون پولتختیک کابل گشایش یافت.
عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان در مورد هدف راه اندازی این نمایشگاه گفت:
"هدف این نمایشگاه تامین ارتباطات میان محصلین و ادارات ذیربط است.
وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد که تفاهمنامه‎های را با ادارات ذیربط به امضا رساند تا پوهنځی‎ها با ادارات ذیربط وصل شوند."
آقای روشان افزود که با وصل ساختن پوهنځی‎ها با ادارات ذیربط تلاش می‎شود که زمینه کار عملی برای محصلین مساعد شود و آن‎ها را در آینده در راستای کاریابی کمک کند.

(Visited 3 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی