مطالب مرتبط:

وزرای دفاع امریکا و هند در بارۀ افغانستان گفت ‎وگوی کردند

(Visited 1 times, 1 visits today)

مطالب اخیر