اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

وزرای دفاع امریکا و هند در بارۀ افغانستان گفت ‎وگوی کردند

مشاهده در منبع اصلی