اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 28 سرطان , 1397

رولا غنی: تحمل مردم به پایان رسیده است

مشاهده در منبع اصلی