اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

عکس های خبری روز 4 عقرب 96

درگیری نمایندگان مجلس در روز گذشتهبرگزاری نشستی به منظور دادخواهی برای مبارزه با شیوع ویروس اچ آی وی با حضور وزیر صحت عامهمراسمی به منظور تقدیر از کارهای علمی وزیر انرژی و آبآغاز کار عملی مطالعات تخنیکی در بند دهله قندهار توامندسازی اقتصاد زنان روستانشین با کمک هالندنمایشگاه آفریده های نقاشی در کابل؛ این تصاویر در تاریکی و روشنایی متفاوت اندبرگزاری نمایشگاه خوشنویسی در هراتکد(14)

مشاهده در منبع اصلی