اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 4 قوس , 1396

دو باب مکتب درناحیه سوم کندهار ساخته می شود

مکاتب مذکور، طی سه ماه آینده در شهرک های محمد اعظم ایازی و شهید حمدی، اعمار می گردد.

(Visited 4 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی