اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 2 حمل , 1397

دو باب مکتب درناحیه سوم کندهار ساخته می شود

مکاتب مذکور، طی سه ماه آینده در شهرک های محمد اعظم ایازی و شهید حمدی، اعمار می گردد.

(Visited 9 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی